Làm thế nào để thay công tắc cao su cho đèn pin Armytek?

Xem video hướng dẫn từ Armytek: 

 
Các bước thay thế:
1. Mở đuôi đèn ra. 2. Tháo phần washer đầu tiên bên trong để lấy công tắc, để làm được điều đó chúng ta cần dùng kìm mũi nhọn. Tiếp tục tháo washer thứ 2 dưới công tắc. 

 

3. Thay thế nút cao su và lắp ráp các bộ phận theo trình tự đảo ngược như lúc mở. 

Lưu ý: Không tháo rời đèn pin ngoại trừ thread ring và thay thế nút cao su. Ngoại trừ công tắc đuôi đèn ra, việc tự ý các thành phần khác sẽ không được hãng bảo hành.